Aanleg van gazons, bermen en sportvelden

Een grasmat brengt in één keer veel groen in de tuin en uw omgeving. Maar een mooi gazon vraagt wel onderhoud, zoals maaien en bemesten.

Inzaaien of graszoden

Voordat u het gazon gaat aanleggen, moet u bedenken waarvoor u het gazon wilt gebruiken. Een siergazon moet in de eerste plaats decoratief zijn. Een siergazon is ook geschikt voor die gedeelten in de tuin waar de zon nauwelijks komt. Een speelgazon is vooral een gebruiksgazon: het is sterk en het herstelt snel van schade (spelen, zitten, lopen).
Voor elk soort gazon is er een speciaal mengsel graszaad, ook voor schaduwtuinen. De ondergrond van het gazon moet humusrijk, luchtig en goed ontwaterd zijn. Het zaaien van graszaadmengsels kost meer werk en het duurt langer voor u een gazon heeft.
Een gazon aanleggen met graszoden geeft direct resultaat. Beide methoden kunnen door ons bedrijf op een zorgvuldige en deskundige wijze uitgevoerd worden.

Inzaaien van bermen

Met een compacte zaai-machine en Ferrari tractor kunnen wij de bermen langs de openbare wegen inzaaien.

Sportvelden

De aanleg of renovatie van een sportveld omvat een aantal cultuurtechnische werkzaamheden:

  • opruimen en opschonen van watergangen
  • watergangen graven
  • grondbewerken en egaliseren
  • drainage aanleggen
  • verschralen/dressen
  • voorraadbemesten
  • na-egaliseren
  • beluchten
  • inzaaien en bemesten.

Daarnaast is de nazorg en het onderhoud een vereiste om een goede grasmat te behouden.

Roel Timmerman B.V. beschikt over de kennis en gespecialiseerde machines voor aanleg, onderhoud en renovatie van sport- en recreatieterreinen.