Beheersing eikenprocessierups

Steeds vaker krijgen we te maken met problemen in het openbaar groen. Plagen, ziekten en onkruiden vormen een bedreiging voor bomen, planten en mensen.

Eikenprocessierups

De eikenprocessierups (EPR) is de larve van een nachtvlinder die haar eitjes legt in de toppen van eikenbomen. Daar overwinteren ze. In het voorjaar komen de rupsen uit de eitjes. Deze rupsen gaan ’s nachts groepsgewijs – in processie – op zoek naar voedsel (eikenbladeren) vandaar de naam eikenprocessierups. Na de derde vervelling krijgen de rupsen brandharen. Na contact met de brandharen kunnen klachten ontstaan zoals jeuk, huiduitslag, irritatie aan de ogen of aan de luchtwegen.
De eikenprocessierups werd eerst alleen in het zuiden van het land aangetroffen maar bevindt zich sinds enkele jaren ook in het noorden van het land. Op gemeentelijk niveau wordt er in het noorden volop aandacht besteedt aan de problematiek rond de eikenprocessierups. Sinds 2008 is ons bedrijf actief betrokken bij de bestrijding van deze eikenprocessierups. Voor omliggende gemeentes, Staatsbosbeheer Friesland, Provincie Drenthe en GGZ Drenthe doen we de EPR-monitoring (het plaatsen van feromoonvallen voorzien van lokstof).

In 2011 is ons bedrijf ook gestart met het preventief spuiten met nematoden. Deze nematoden hebben een parasitaire werking en infecteren de rups. Het grote voordeel van deze methode is dat andere kwetsbare of beschermde soorten op dat moment nog niet aanwezig zijn, waardoor deze niet worden gedood. In de afgelopen jaren zijn in onze regio met deze methode zeer goede resultaten behaald.

Ook worden bestaande nesten verwijderd d.m.v. het wegzuigen van de nesten met een mobiele zuigunit. In 2019 zijn er rond de 100.000 EPR nesten verwijderd.

Bestrijdingsmethoden

Ook voor de bestrijding biedt Roel Timmerman B.V. volop mogelijkheden:

  • Nesten inspuiten met lijm en hierna verwijderen
  • Biologische bestrijding met bacteriën (rekening houdend met Flora en Fauna wetgeving)
  • Biologische bestrijding met nematoden
  • Zuigmethode waarbij géén schadelijk afval vrijkomt
  • Thermische bestrijding door verbranding.

Onze werkzaamheden voor de beheersing van de eikenprocessierups
worden in samenwerking met Hellingman Onderzoek en Advies B.V. uitgevoerd.