Duurzaamheid

Wij staan voor het continu verbetering van onze maatschappelijk verantwoorde, meetbare en duurzame bedrijfsvoering. Daarbij rekening houdend met inkoop van duurzame producten,

gebruik makende van duurzame leveranciers en het gebruik van duurzame middelen.

Meerjarenplan duurzaamheid