Cyclisch onderhoud bomen gemeente Noordoostpolder 

In opdracht van de gemeente Noordoostpolder voeren wij het onderhoud van de bomen binnen de bebouwde kom uit voor de periode van februari 2022 tot en met februari 2024. Deze opdracht omvat het cyclisch onderhoud van circa 20.000 bomen binnen de bebouwde kom binnen de gemeentegrenzen van gemeente Noordoostpolder. In een periode van twee jaar…

Boom- en singelonderhoud Gemeente Coevorden

In de periode van september 2022 tot en met augustus 2023 voert Roel Timmerman BV het boom- en singelonderhoud uit voor de gemeente Coevorden. Het bestek heeft een looptijd van 1 jaar en kan met 3 maal 1 jaar verlengd worden tot en met augustus 2026. Het boomonderhoud bestaat uit het snoeien en het uitvoeren…