Bomen kappen en snoeien

Sommige bomen zijn in een bepaalde staat waardoor ze de veiligheid van anderen in gevaar brengen. Onze bomenspecialist kan met behulp van speciaal klimmateriaal, een boom die op een lastige plaats staat, kappen. Hij klimt in de boom en zaagt tak voor tak uit de boom zodat er op verantwoorde wijze met de boom wordt…

Groenvoorzieningen

Groenvoorzieningen zijn onmisbaar. Parken, kantoortuinen, “groene” terreinen en openbaar groen horen thuis in onze omgeving. Om optimaal te kunnen werken, wonen en leven is het belangrijk dat de omgeving afgestemd is op de wensen, behoeften, leefcultuur en identiteit van haar gebruikers. Daarvoor is specifieke kennis en ervaring nodig.