Boomtechnisch Onderzoek & Advies

Roel Timmerman B.V heeft zich gespecialiseerd in het beoordelen van boomveiligheidsvraagstukken. Een VTA boomcontrole is een visuele controle van de boom, waarbij gelet wordt op de symptomen die de boom achterlaat door groei, of doordat groei achterwege blijft.
Aan de reactie van het hout van een boom kan een deskundig boomcontroleur vele (veiligheids)-aspecten aflezen. Al onze boomveiligheidscontroles worden uitgevoerd door gecertificeerde boomveiligheidscontroleurs die bij ons werkzaam zijn. In het kader van de zorgplicht is iedere eigenaar of beheerder verantwoordelijk voor zijn of haar bomen. Door de boomcontrole systematisch op te zetten en uit te voeren, voldoet u in dat opzicht aan de zorgplicht.

Algemene zorgplicht
Eigenaren van bomen zijn in het kader van de boomveiligheid verplicht de bomen regelmatig en systematisch op deskundige wijze te beoordelen, of te laten beoordelen en dit vast te leggen. Op basis daarvan kan actie worden ondernomen.

Verhoogde zorgplicht
Dit houdt in dat men op plaatsen met verhoogde risico’s de bomen tenminste 1x per jaar moet controleren (verhoogde zorgplicht hangt samen met verschillende veiligheidsfacetten met een verhoogd risico. Bijv. drukke weg, speelplaats, rijksweg , plein, zwembad).

Onderzoeksplicht
Geldt voor bomen waarbij uitwendige gebreken of symptomen voor verborgen gebreken zijn geconstateerd die mogelijk gevaarlijk kunnen zijn. Bij dergelijke bomen moet snel onderzocht worden wat de ernst van deze gebreken is en welke maatregelen genomen moeten worden om de risico’s te minimaliseren.

Met de VTA (Visual Tree Assessment) Boomveiligheid Inspectie neemt Roel Timmerman B.V. deze zorgplicht grotendeels uit handen. Wanneer een VTA geen uitkomst biedt, ondernemen we verdere stappen. Wij verrichten boomveiligheidsinspecties voor o.a. gemeenten, particulieren en collega-hoveniers.