VCA**-certificaat

VCA staat voor Veiligheid Checklist Aannemers. Veilig werken is vooral een bewustwordings-proces. De medewerkers beschikken over een VCA-diploma zodat de totale bedrijfsvoering bewust omgaat met veiligheid voor de omgeving en voor onszelf. Jaarlijks vindt er een externe toetsing plaats op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Ook wordt ons machinepark uitstekend onderhouden en jaarlijks gekeurd. Alles en iedereen is up-to-date.

ISO 9001-certificaat

Roel Timmerman B.V. is sinds eind 2009 gecertificeerd volgens ISO-9001.

ISO-9001 is een wereldwijd geaccepteerde en gestandaardiseerde kwaliteitsnorm die een heldere inrichting van de bedrijfsvoering vereist. Is alles duidelijk vastgelegd en worden alle werkzaamheden volgens de vereiste kwaliteitsnormen gedaan? ISO-9001 vereist een gedisciplineerde en gestructureerde manier van werken door alle medewerkers. Zowel interne als externe audits zorgen voor blijvende kwaliteitshandhaving.

In gewoon Nederlands betekent dit dat we bij Roel Timmerman B.V.:

  • zeggen wat we doen,
  • doen wat wij zeggen
  • en het bewijzen ook!

Groen Keur Boomverzorging en Groenvoorzieningen certificaat.

Groenkeur certificering!

Roel Timmerman B.V. is sinds eind 2009 gecertificeerd voor Groenkeur Groenvoorzieningen en Groenkeur Boomverzorging.

Groenkeur is hét onafhankelijke keurmerk voor onze branche. Met Groenkeur Groenvoorzieningen en Groenkeur Boomverzorging garanderen wij dat we vakbekwaam werken, betrouwbaar en duidelijk zijn. Wij maken altijd heldere project- en beplantingsplannen, leveren kwalitatief hoogwaardige producten en leggen alle afspraken vast.

European Tree Worker
Timmerman heeft medewerkers die gecertificeerd zijn als European Tree Worker. Ook is Timmerman een door Aequor erkend opleidingsbedrijf voor de groensector.

ISO 14001

Voor het ISO 14001-certificaat zijn de milieurisico’s in kaart gebracht en maatregelen genomen om deze risico’s te beperken en natuurlijk te voorkomen. Het is een internationale norm met eisen voor een milieumanagementsysteem.
De ISO 14001-norm bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Context van de organisatie
  • Leiderschap
  • Planning
  • Ondersteuning
  • Uitvoering
  • Evaluatie van de prestaties
  • Verbetering

ErBo

Het ErBo certificaat wordt uitgegeven door  SKBNL en staat voor kwaliteit in Bos-, Natuur- en Landschapswerk.
Het garandeert aandacht voor het milieu en goede en veilige arbeidsomstandigheden.