Groenvoorzieningen

Groenvoorzieningen zijn onmisbaar. Parken, kantoortuinen, “groene” terreinen en openbaar groen horen thuis in onze omgeving. Om optimaal te kunnen werken, wonen en leven is het belangrijk dat de omgeving afgestemd is op de wensen, behoeften, leefcultuur en identiteit van haar gebruikers. Daarvoor is specifieke kennis en ervaring nodig.