In opdracht van de gemeente Noordoostpolder voeren wij het onderhoud van de bomen binnen de bebouwde kom uit voor de periode van februari 2022 tot en met februari 2024. Deze opdracht omvat het cyclisch onderhoud van circa 20.000 bomen binnen de bebouwde kom binnen de gemeentegrenzen van gemeente Noordoostpolder. In een periode van twee jaar worden alle bomen geïnspecteerd en indien nodig onderhouden. 

Voor het cyclisch boomonderhoud binnen de bebouwde kom voeren wij de volgende werkzaamheden uit: 

  • Snoeiwerkzaamheden aan bomen zoals begeleidingssnoei bij jonge bomen, onderhoudssnoei bij volwassenbomen en specifieke snoei zoals het knotten van knotbomen
  • Het verwijderen van zieke of onveilige bomen
  • Het verwijderen van stobben in verharding, beplanting of gazon
  • Het digitaal registreren van de uitgevoerde werkzaamheden