In de periode van september 2022 tot en met augustus 2023 voert Roel Timmerman BV het boom- en singelonderhoud uit voor de gemeente Coevorden. Het bestek heeft een looptijd van 1 jaar en kan met 3 maal 1 jaar verlengd worden tot en met augustus 2026.

Het boomonderhoud bestaat uit het snoeien en het uitvoeren van boomveiligheidscontroles van de solitaire bomen in de openbare ruimte van de gemeente Coevorden. Bomen welke vanuit de boomveiligheidscontrole als onveilig worden beoordeeld worden geveld. Het singelonderhoud bestaat uit het snoeien en dunnen van de boomlaag en het afzetten van een deel van de onderbegroeiing. De singels liggen verspreid door de gehele gemeente en worden planmatig beheerd.

Bekijk planning